امروز شنبه 22 خرداد 1400
sharifriyaziat.cloob24.com
0

  فصل اول - بخش اول: مجموعه ها
تست های کنکوری:بخش اول


1 – مجموعه های A ∩ B دارای 5 عضو، A ∩ B دارای 2 عضو و A-B نیز دارای 2 عضو بوده، مجموعه ی B-A چند عضو دارد؟
1) 4

2)3

3)2

4)1


2- اگر A مجموعه اعداد دو رقمی {B={vk,kєA آنگاه مجموعه توانی (A ∩ B) چند عضو دارد؟
1)6

2)8

3)16

4)32


3- از مجموعه A یک عضو برداشته و به مجموعه B اضافه نموده ایم. تعداد اعضای مجموعه B تغییر نکرده است. کدام رابطه بین A,B نتیجه می شود؟
1) B A

2) A B

3) ≠ A ∩ B

4) B = B A


4 – قسمت هاشورزده شکل روبرو، تصویر ون کدام مجموعه است؟

A ∩ (B C)(1
(A ∩ B) C (2
(B ∩ C) A(3
(B A) ∩ C (4


5 – اگر A2 مجموعه زیر مجموعه های دو عضوی مجموعه{ A={a,b,c,d,e و B2 زیر مجموعه های دو عضوی{ B={a,b,c,e,f باشند، مجموعهA2 ∩ B2 چند عضو دارد؟
1) 6

2) 7

3) 8

4) 9


6- اگر{ A1={1,2,3,…,10 باشد و{ A2={2,3,…,11 و{ A3={3,4,.,12 و. آن گاه مجموعه A1∩ A2 ∩ A3 ∩. ∩ AA چند عضو دارد؟
1)3

2)4

3)5

4)6


7- اگر دو عضو از اعضای مجموعه A را حذف کنیم. تعداد زیر مجموعه های آن384 واحد کم می شود. A چند عضو دارد؟
1)9

2)10

3)11

4)12


8- کدامیک از مجموعه های زیر یک مجموعه تهی است؟
1) {0}

2) مجموعه ی اعداد اول کوچکتر از 3

3) {}

4) مجموعه ی اعداد اول بین 24 و 28


9 – دو مجموعه A,B برابرند و هرگاه:
1) تمام عضوهای A وB وجود داشته باشد.
2) هر عضو دلخواه از A و B وجود داشته باشد.
3) هر یک زیر مجموعه ی دیگری باشد.
4) تعداد عضوهای A و B برابر X باشند.


10- اگر { x | x > 1} = A , B = {x |x < -1} آنگاه ' A' ∩ Bکدام مجموعه است؟

1){x | -1 < x <1}

2){x | -1 < x ≤ 1}

3){x | -1 ≤ x <1}

4){x | -1 ≤ x ≤1}

سوالجوابسوال جواب
1461
2271
3384
4493
51104

    

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه